Përmirësimi i karrierës

Përmirësoni CV-në tuaj profesionale dhe akademike duke ju bashkuar kurseve tona specifike:

  • General English
  • Conversational English
  • Electives Cambridge Exam Courses(PET,FCE,CAE,CPE)
  • ESP(English for Specific Purposes)Courses: Business,Banking and Accounting,International Tourism,Medicine,Law
  • English for Administrative Staff
  • Logistics
  • Sales and Marketing
  • Retail
  • Reception