Regjistrohu Tani!

Ju ftojme te regjistroheni ne qendren e gjuheve te huaja ILC.

Ju ftojme te studioni gjuhen Angleze ne teresine e niveleve te saj me metodat me te fundit nderkombatare.

 Pergatitja e larte profesionale dhe cilesia e pashoqe ne mesimdhenien e gjuheve te huaja na ben te ndihemi krenare per breza te tere nxenesish e studentesh,profesionistesh e akademikesh qe kane ndjekur kurset tona nder vite.Rezultatet e tyre te larta jane motivi yne per te ofruar gjithnje e me shume me te miren e mundshme per te arritur se bashku realizimin e kualifikimeve dhe njohurive te synuara.