Pergatitje per MATUREN SHTETERORE

Kurset pergatitore te maturanteve fillojne ne Mars dhe nepermjet pergatitjes intensive,e cila zgjat deri ne prag te provimit,mundesohet forcimi i njohurive te Anglishtes ne nivel ekselence.Programi i perzgjedhur me kujdes mbulon cdo detaj te formatit te provimit duke i dhene rendesine e duhur ndryshimeve te aplikuara ne udhezimet e pervitshme te kurrikulave shteterore.